کیمیا هشتم متوسطه

ie-admin
اخرین بروزرسانی مارس 25, 2023
5 نفر ثبت نام کرده اند

برنامه تحصیلی

54 درس

کیمیا هشتم

درس 1 : تاریخچه اتوم00:22:42
درس 2 : اجزای اتوم00:27:31
درس 3 : نمبر کتله00:29:16
درس 4 : قشرهای الکترونی00:17:25
درس 5 : جدول تناوبی عناصر00:31:27
درس 6 : جدول تناوبی عناصر00:31:27
درس 7 : خواص کیمیاوی مشابه عناصر در عین گروپ00:31:27
درس 8 : فرق بین فلزات و غیر فلزات00:31:27
درس 9 : ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروپ00:31:27
درس 10 : مقایسه خواص فیزیکی فلزات و غیر فلزات00:31:27
درس 11 : خلاصه و تمرینات فصل دوم00:31:27
درس 12 : سمبول و فورمول00:31:27
درس 13 : ولانس00:31:27
درس 14 : اکتیت00:31:27
درس 15 : آیون چیست؟00:31:27
درس 16 : رابطه آیونی00:31:27
درس 17 : رابطه اشتراکی00:31:27
درس 18 : انواع فورمول00:31:27
درس 19 : رابطه فلزی00:31:27
درس 20 : خلاصه تمرینات فصل سوم00:31:27
درس 21 : تعاملات کیمیاوی00:31:27
درس 22 : معادلات کیمیاوی00:31:27
درس 23 : توزین معادلات کیمیاوی00:31:27
درس 24 : انواع تعاملات کیمیاوی00:31:27
درس 25 : تعاملات فلزات با غیر فلزات00:31:27
درس 26 : ترکیب غیر فلزات با همدیگر00:31:27
درس 27 : خلاصه و سوالات فصل چهارم00:31:27
درس 28 : اکسایدهای00:00:00
درس 29 : اکسیدیشن00:00:00
درس 30 : نگزاری اکسایدها00:00:00
درس 31 : نگزاری اکسایدهای فلزی به طریق معمولی00:00:00
درس 32 : احتراق مواد سوخت00:00:00
درس 33 : فرسایش فلزات و موارد استفاده اکسایدهای00:00:00
درس 34 : خلاصه فصل پنجم00:00:00
درس 35 : فصل ششم کود چیست00:00:00
درس 36 : کودهای کیمیا وی00:00:00
درس 37 : انواع کودهای00:00:00
درس 38 : کود یوریا00:00:00
درس 39 : مرکبات کلورین00:00:00
درس 40 : خلاصه فصل ششم00:00:00
درس 41 : سوالات فصل ششم00:00:00
درس 42 : فصل هفتم تیزاب ها و القلی ها00:00:00
درس 43 : معرفی تیزاب ها و القلی های معمولی00:00:00
درس 44 : خواص تیزاب و القلی ها00:00:00
درس 45 : معرفی های تیزاب و القلی ها00:00:00
درس 46 : تیزاب های اکسیجن دار00:00:00
درس 47 : نامگزاری القلی ها00:00:00
درس 48 : خلاصه و سوالات فصل هفتم00:00:00
درس 49 : فصل هشتم نمک ها00:00:00
درس 50 : نامگزاری نمک ها00:00:00
درس 51 : مروری بر نامگزاری ها00:00:00
درس 52 : خواص فزیکی نمک ها00:00:00
درس 53 : خواص کیمیا وی نمک ها00:00:00
درس 54 : اهمیت نمک های معمولی در حیات روزمره00:00:00

اساتید دوره

ie-admin

0/5
122 دوره
0 دیدگاه
71 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
متوسط
تعداد درس
54 درس

فرم ثبت‌نام

حساب کاربری دارید؟