فیزیک هشتم متوسطه

ie-admin
اخرین بروزرسانی آوریل 8, 2023
2 نفر ثبت نام کرده اند

برنامه تحصیلی

52 درس

فیزیک هشتم

درس 1 : حرارت00:22:42
درس 2 : درجه بندی های درجه حرارت00:27:31
درس 3 : مقدار حرارت00:29:16
درس 4 : منابع انرژی00:17:25
درس 5 : انبساط و انقباض اجسام00:31:27
درس 6 : توضیح انبساط و انقباض00:31:27
درس 7 : ذوبان و انجماد00:31:27
درس 8 : تبخیر و معیان00:31:27
درس 9 : غلیان_تصعید تکاثف00:31:27
درس 10 : اثرات ناخالصی00:31:27
درس 11 : مقایسه وضیعت مالیکول ها00:31:27
درس 12 : خلاصه فصل اول00:31:27
درس 13 : حل سوالات فصل اول00:31:27
درس 14 : انتقال حرارت00:31:27
درس 15 : جریان00:31:27
درس 16 : تشعشع00:31:27
درس 17 : کاربرد و تبادل حرارت00:31:27
درس 18 : تحفظ حرارت ترموز(فلسک)00:31:27
درس 19 : انجن های حرارتی00:31:27
درس 20 : خلاصه فصل دوم00:31:27
درس 21 : حل تمرین فصل دوم00:31:27
درس 22 : مقناطیس و ساحه مقناطیسی00:31:27
درس 23 : خطوط ساحه مقناطیسی00:31:27
درس 24 : آهنربای برقی00:31:27
درس 25 : خلاصه و سوالات فصل سوم00:31:27
درس 26 : برق ساکن و چارچ برقی00:31:27
درس 27 : چارج کردن یک جسم00:00:00
درس 28 : دو نوع چارج برقی00:00:00
درس 29 : چارج از طریق تماس00:00:00
درس 30 : الکتروسکوپ00:00:00
درس 31 : آزمایش چارج00:00:00
درس 32 : ساحه برقی00:00:00
درس 33 : القای برق و نقش الکترون در برقی ساختن اجسام00:00:00
درس 34 : برق در جو (رعد و برق)00:00:00
درس 35 : خلاصه فصل و تمرین فصل چهارم00:00:00
درس 36 : قوه (force)00:00:00
درس 37 : جمع قوه ها00:00:00
درس 38 : تجزیه قوه00:00:00
درس 39 : مومنت قوه00:00:00
درس 40 : قوه عمل و عکس العمل00:00:00
درس 41 : قوه جاذبه00:00:00
درس 42 : وزن و کتله00:00:00
درس 43 : خلاصه فصل پنجم00:00:00
درس 44 : سوالات فصل پنجم00:00:00
درس 45 : ماشین ساده00:00:00
درس 46 : رافعه00:00:00
درس 47 : انواع رافعه00:00:00
درس 48 : فایده میخانیکی ماشین00:00:00
درس 49 : چرخ ها00:00:00
درس 50 : چرخ های مرکب00:00:00
درس 51 : چرخ های مرکب00:00:00
درس 52 : سطح مایل00:00:00

اساتید دوره

ie-admin

0/5
122 دوره
0 دیدگاه
71 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
متوسط
تعداد درس
52 درس

فرم ثبت‌نام

حساب کاربری دارید؟