زبان انگلیسی هشتم متوسطه

ie-admin
اخرین بروزرسانی آوریل 9, 2023
1 نفر ثبت نام کرده اند

برنامه تحصیلی

40 درس

زبان انگلیسی هشتم

درس اول00:22:42
درس دوم00:27:31
درس سوم00:29:16
درس چهارم00:17:25
درس پنجم00:31:27
درس ششم00:31:27
درس هفتم00:31:27
درس هشتم00:31:27
درس نهم00:31:27
درس دهم00:31:27
درس یازدهم00:31:27
درس دوازدهم00:31:27
درس سیزدهم00:31:27
درس چهاردهم00:31:27
درس پانزدهم00:31:27
درس شانزدهم00:31:27
درس هفدهم00:31:27
درس هجدهم00:31:27
درس نوزدهم00:31:27
درس بیستم00:31:27
درس بیست و یکم00:31:27
درس بیست و دوم00:31:27
درس بیست و سوم00:31:27
درس بیست و چهارم00:31:27
درس بیست و پنجم00:31:27
درس بیست و ششم00:31:27
درس بیست و هفتم00:31:27
درس بیست و هشتم00:00:00
درس بیست و نهم00:00:00
درس سی ام00:00:00
درس سی و یکم00:00:00
درس سی و دوم00:00:00
درس سی و سوم00:00:00
درس سی و چهارم00:00:00
درس سی و پنجم00:00:00
درس سی و ششم00:00:00
درس سی و هفتم00:00:00
درس سی و هشتم00:00:00
درس سی و نهم00:00:00
درس چهلم00:00:00

اساتید دوره

ie-admin

0/5
122 دوره
0 دیدگاه
71 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
متوسط
تعداد درس
40 درس

فرم ثبت‌نام

حساب کاربری دارید؟