دوره هفتم متوسطه

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های هفتم متوسطه

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان
رایگان
رایگان
آنچه یاد خواهید گرفت
مفهوم ست ها
عناصر یک ست
طرق نوشتن یک ست
ست های مساوی و معادل
ست های فرعی
تقاطع ست ها
اتحاد ست ها
تفاضل ست دوست
ست های کلی و مکمله

فرم ثبت‌نام

حساب کاربری دارید؟